Prienų rajono savivaldybė

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos
2006 m. lapkričio 23 d.
sprendimu Nr. T3-272

XI. REIKALAVIMAI BITYNAMS

50. Bitynas turi būti registruotas ir privalo turėti patvirtintos formos bityno pasą, kurį išduoda teritorinė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba.
51. Įsigijus bityno pasą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, visi bityno aviliai turi būti sunumeruoti (numeris tvirtinamas bitininkui priimtinoje vietoje).
52. Išvežus bityną ar jo dalį prie medingųjų augalų, jis turi būti pažymėtas įspėjamuoju ženklu ,,Atsargiai bitės“. Ant įspėjamojo ženklo turi būti nurodytas bityno paso numeris.
53. Prieš atliekant bičių avilių priežiūrą, medkopį ar kitus darbus, susietus su avilių atidarymu, turi būti įspėjami asmenys, kurie gali nukentėti dėl bičių suerzinimo atidarius avilius.
54. Bitynai turi laikytis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintų veterinarinių reikalavimų.
55. Atstumas nuo vandens telkinių, kurie naudojami gyventojų poilsiui, sportui, gyvuliams girdyti, – ne mažiau kaip 100 m, arba bitynas turi būti aptvertas tvora/apsodintas gyvatvore ne žemesne nei 2 m aukščio.
56. Avilių lakos turi būti atgręžtos į bičių savininko sklypo vidurį.
57. Sodų bendrijoje, gyvenamojoje vietovėje:
57.1. laikyti ne daugiau kaip 1 bičių šeimą 1 are žemės;
57.2. atstumas nuo tako, kuriuo vaikščioja žmonės – ne mažiau kaip 10 m;
57.3. atstumas nuo vieškelio – ne mažiau kaip 20 m;
57.4. atstumas nuo kito žemės sklypo savininko sklypo ribos – ne mažiau kaip 5 m;
57.5. jei nesilaikoma 57.1 punkto rekomendacijų, turi būti visų besiribojančių teritorijų kaimynų raštiškas sutikimas laikyti toje teritorijoje bites;
57.6. jei nesilaikoma 57.2 ir 57.3 punktų rekomendacijų, bitynas turi būti aptvertas tvora arba apsodintas gyvatvore ne žemesne kaip 2 m aukščio;
57.7. jei nesilaikoma 57.4 punkto rekomendacijų, turi būti kaimynų, su kuriais atstumai neišlaikomi, raštiškas sutikimas laikyti toje teritorijoje bites.
58. Reikalavimai vežiojamam bitynui:
58.1. atstumas nuo kaimyninių pastatų ar ganyklų ne mažiau kaip 50 m;
58.2. bičių laikytojas, kuris stato avilius arti medingųjų augalų savininko žemės sklypo, raštiškai susitaria su medingųjų augalų sklypo savininku.
59. Reikalavimai bitynams taikomi aktyvios bičių veiklos metu.
60. Bešeimininkio spiečiaus nuosavybė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.60 straipsnio nuostatomis.
61. Ginčai, vykstantys tarp asmenų, susijusių su bitininkyste, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais reikalavimais ir kitais teisės aktais.
62. Šiuos reikalavimus pažeidę bičių savininkai (laikytojai), nukentėjusiems asmenims atlygina žalą savanoriškai arba per teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvark

‡ Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2007.07.31
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas