Varėnos rajono savivaldybė

PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės
tarybos 2006 m. rugsėjo 12 d. sprendimu
Nr. T-V-920

REIKALAVIMAI BITYNAMS

1. Bitynas turi būti registruotas ir privalo turėti patvirtintos formos bityno pasą, kurį išduoda apskričių, miestų, rajonų teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.
2 .Įsigijus bityno pasą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, visi bityno aviliai turi būti sunumeruoti (numeris tvirtinamas bitininkui priimtinoje vietoje).
3. Išvežus bityną ar jo dalį prie medingųjų augalų, jis turi būti pažymėtas įspėjamuoju ženklu ,,Atsargiai bitės”. Ant įspėjamojo ženklo turi būti nurodytas bityno paso numeris.
4. Prieš atliekant bičių avilių priežiūrą, medkopį ar kitus darbus, susietus su avilių atidarymu, turi būti įspėjami asmenys, kurie gali nukentėti dėl bičių suerzinimo atidarius avilius.
5. Bitynai turi laikytis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintų veterinarinių reikalavimų.
6. Atstumas nuo vandens telkinių, kurie naudojami gyventojų poilsiui, sportui, gyvuliams girdyti, - ne mažiau kaip 100m, arba bitynas turi būti aptvertas tvora / apsodintas gyvatvore ne žemesne nei 2 m aukščio.
7. Avilių lakos turi būti atgręžtos į bičių savininko sklypo vidurį;
8. Sodų bendrijose, gyvenamosiose vietovėse:
8.1. laikyti ne daugiau kaip 1 bičių šeimą 1 are žemės;
8.2. atstumas nuo tako, kuriuo vaikščioja žmonės – ne mažiau kaip 10 m;
8.3. atstumas nuo vieškelio – ne mažiau kaip 20 m;
8.4. atstumas nuo kito žemės sklypo savininko ribos - ne mažiau kaip 5 m;
8.5. jei nesilaikoma 8.1 punkto rekomendacijų, turi būti visų besiribojančių teritorijų kaimynų raštiškas sutikimas, laikyti toje teritorijoje bites;
8.6. jei nesilaikoma 8.2 ir 8.3 punktų rekomendacijų, bitynas turi būti aptvertas tvora arba apsodintas gyvatvore ne žemesne kaip 2 m aukščio;
8.7. jei nesilaikoma 8.4. punkto rekomendacijų, turi būti kaimynų, su kuriais atstumai neišlaikomi, raštiškas sutikimas laikyti toje teritorijoje bites.
9. Reikalavimai vežiojamam bitynui:
9.1. atstumas nuo kaimyninių pastatų ar gyvulių ganyklų ne mažiau kaip 50 m;
9.2. bičių laikytojas, kuris stato avilius arti medingųjų augalų savininko žemės sklypo, raštiškai susitaria s medingųjų augalų sklypo savininku.
10. Reikalavimai bitynams taikomi aktyvios bičių veiklos metu.
11. Bešeimininkio spiečiaus nuosavybė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.60 straipsnio nuostatomis.
12. Ginčai, vykstantys tarp asmenų, susijusių su bitininkyste, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais reikalavimais ir kitais teisės aktais.
13. Šiuos reikalavimus pažeidę bičių savininkai (laikytojai), nukentėjusiems asmenims atlygina žalą savanoriškai arba per teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

‡ Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2007.07.31
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas