Bičių gydymas nuo varozės nenaudojant akaricidų

Jurgis Račys
Diana Tamašauskienė

 2004-2007 metais, gavus ES paramą bitininkystei remti. Lietuvos žemdirbystės instituto Bitininkystės sektoriuje atlikti tyrimai, bičių šeimose varozės erkes naikinant su ekologiškais preparatais. Tyrimai vykdyti trijuose bityno skyriuose. Janiūnuose esančiame skyriuje buvo 5-6 kontrolinės bičių šeimos ten tirtas natūralus erkių žuvimas. Krakių miške esančioje platformoje 12 b.š.. buvo tiriamas skruzdžių rūgšties poveikis naudojant įvairios konstrukcijos garintuvus. Spitolpievio skyriuje, 2004 m. erkės naikintos JAV pagamintu ir tik šioje šalyje aprobuotu preparatu Sukrocidu (Sucrose Octanoate ester), kasmet oksalo rūgštimi bei vokišku preparatu Bienenvvohl, o 2007 m. tyrėme "Willaros" į Lietuvą pabandymui atvežtą firmos Dany Bienenwohl preparatą Dany Knabba Streifen. Tyrimus pradėdavome tuoj po paskutinio medaus išėmimo ir lizdų susiaurinimo. Žuvusių erkių surinkimui naudojome maistiniu aliejumi sudrėkintus erkėgaudžius. Gydymą kartojome ir iškritusias erkes skaičiavome 3 kartus kas 7 dienas. Praėjus 3 savaitėms nuo gydymo pradžios, dar 4 savaitėms į lizdus įdėdavome po 2 GABON PA juosteles. Susumavus kiekvienoje šeimoje erkes žuvusias nuo tiriamo preparato ir Gabono sunaikintus jų likučius, paskaičiavome preparato (garintuvo) veiksmingumą išreikštą procentais.
Sukrocido tirpalu apipurkšdavome visus lizde esančius korius su ant jų esančiomis bitėmis. Oksalo rūgšties kristalus išgarindavome elektrine „keptuvėle". per laką įkišę ją į avilį, preparatą Bienenwohl į korių tarprėmius laistėme specialiu antgaliu, užsukamu vietoj kamščio, ant preparato indelio. Preparatą „Knabba", panašų į nemažą saldain į „bambonkę", įspraudę į specialiai tam skirtą laikiklį, pakabindavome korių tarprėmyje, lizdo viduryje. Toks „saldainiukas" lizde turėtų būti tol, kol bitės jį visiškai sugrauš, deja taikantis prie viso bandymo metodikos, mes juos išlaikėme tik po 3 savaites. Lenkiški skruzdžių rūgšties garintuvai(30 ml). nuėmus korių skirtukus, buvo dedami ant lizdo, ir po pagalve pridengiami polietileno plėvele. Nassenheiderio garintuvai montuoti medudiniuose rėmeliuose ir kabinti lizdo viduryje, kas savaitę įjuos įpilta po 30 ml rūgšties.
Čekiški skruzdžių rūgšties paketai buvo dedami ant bičių lizdo viršaus, keičiami kas savaitę, o praėjus 3 dienoms po įdėjimo, išimami iš maišelio. Geresnis efektas gaunamas paketą pridengus polietileno plėvele. Erkės buvo skaičiuojamos du kartus per savaitę. Kiekvienais metais bitės gydyti buvo pradėtos šiek tiek skirtingu laiku, baigus sukti medų. Pavyzdžiui. 2004 metais - rugsėjo 1 dieną. Rugsėjo 20 dieną buvo dedamos gabono juostelės kontrolei.  Prieš gydymą buvo nustatomas bičių erkėtumas. Lentelėje pateikiamas preparatų efektyvumo vidurkis tiriamais metais ir mažiausios bei didžiausios efektyvumo reikšmės, išreikštos procentais.

Variantai Erkėtumas 2004% Nuo-iki % 2005 % Nuo-iki % 2006 % Nuo-iki % 2007 % Nuo-iki % 4 metų
vidurkis
%
bičių perų
Kontrolė erk. 2,7 3,6 13,5 5,4-31,6 11,3 6,8-16,4 6 3,0-11,2 44,3 34,1 56,1
Oksalo rūgš. - - - - 76,1 62,1-86,3 69,3 41,3-97,9 87,1 78,9-97,6 77,5
Bienenwohl 1,6 3,9 80,8 45,4-96,8 74,4 67,9-80,7 83,5 62,3-99,2 92,1 85,0-97,6 82,7
Lenk. gar. 5,0 14,7 57,5 41,9-74,0 65,8 41,8-88,7 - - - - 61,7
Nassenheider 4,2 4,4 93,2 86,3-98,0 92,5 90,6-95,7 83,1 59,2-94,1 82,0 69,0-96,8 87,7
Čekiški paketai 5,6 14,1 50,0 28,7-72,0 49,0 36,4-72,1 87,3 83,6-92,8 93,4 86,5-93,4 69,9
Sukrocitas 4,8 5,7 13,6 11,7-22,2 - - - - - - 13,6
Knabba     - - - - - - 81,3 63,6-92,6 81,3
Erkių skaičius     609,7   761,9   845,2   1440,5    

Kaip matyti iš lentelės duomenų, lenkiški skruzdžių rūgšties garintuvai ir amerikietiškas Sukrocidas buvo neefektyvūs, o pastarasis ir reikalaujantis daug laiko sąnaudų (atitinkamai kelių metų bendras vidurkis - 61,9 ir 13.6 proc). Oksalo rūgšties garų, išgarintų specialiu garintuvu, 3 metų efektyvumo vidurkis -77,5 proc, nors atskirose bičių šeimose jis siekė 97,6-97.9 proc. Bienermohl preparato 4 metų efektyvumo vidurkis - 82,7 proc. nors kai kuriose bičių šeimose buvo 96,8-97,6 proc. Nassenheiderio skruzdžių rūgšties garintuvo (platina G.Olsevičiaus firma „Wilara") efektyvumas vienas geriausių: 4 metų vidurkis -87,7 proc, atskirose šeimose kai kuriais metais jis siekė 96.8-98 proc. Šiek tiek prastesnis čekų gamybos skruzdžių rūgšties paketų efektyvumas: 4 metų vidurkis - 69,9 proc, nors atskirose bičių šeimose jis siekė 92,8-93,4 proc. Neblogai užsirekomendavo vokiečių gamybos preparatas „Knabba", nors jis buvo tirtas tik vienerius metus,: vidurkis - 81,3 proc, atskirose bičių šeimose - iki 92,6 proc. Be to, jis, kaip rekomenduoja instrukcija, nebuvo išlaikytas tiek kiek reikia. Rezultatai, matyt, būtų dar geresni. Kaip matyti iš lentelės duomenų, kiekvienais metais iškritusių negyvų erkių skaičius didėjo: nuo 609 erkių 2004 metais iki 1440- 2007 metais.
Kiekvienos Varoa erkių naikinimo priemonės panaudojimas užima laiko. Kad nustatyti, kuris iš naudotų preparatų reikalauja mažiausiai darbo sąnaudų, matavome darbų atlikimo laiką. Gauti duomenys rodo, kad daugiausiai laiko sugaištama apdorojant bites oksalo rūgštimi - 3: 45. 30 (min), Bienenwohl preparatui išlaistyti į lizdo tarprėmius sugaištama 1:41,08 (min), preparatui Knabba" pakabinti bičių lizde prireikė 2:08,35 (min). Panašiai laiko sugaišta ( 2:32,70) (min) naudojant Nassenheider gamybos skruzdžių rūgšties garintuvus. Mažiausiai darbo laiko užima - 1:24,30 (min) čekų gamybos skruzdžių rūgšties paketų uždėjimas ant bičių lizdų. Į skaičiuotą darbo laiką neįeina bičių lizdų paruošimas preparatų panaudojimui: avilio atidarymas, lakos kamščio išėmimas ir įdėjimas, erkėgaudžių sudėjimas, skirtuku nuėmimas ir t.t., šiuos darbus reikia atlikti naudojant bet kurį preparatą. Svarbu ir tai, kad tuos pačius darbus reikia atlikti 3 kartus kas savaitę, kiekvieną kartą sugaištant tiek pat laiko, o naudojant čekų gamybos skruzdžių rūgšties paketus, darbai atliekami du kartus per savaitę. Tik preparatą „Knabba" bičių lizde pakabiname vieną kartą iki sugraužimo. Reiktų nepamiršti, kad bitės yra laikomos ne tik soduose prie namų, bet tenka iki jų važiuoti 15-30 ir daugiau kilometrų, derėtų paskaičiuoti ir kelionės išlaidas.
Išvados. Kaip matyti iš tyrimo rezultatų, efektyviausias buvo Nasenheiderio skruzdžių rūgšties garintuvas (87,7 proc), Bienenwohl preparatas (82,7 proc), „saldainiukas" „Knaba" (81,3 proc), išgarinta specialiu garintuvu oksalo rūgštis (77,5 proc) ir čekų gamybos skruzdžių rūgšties paketai (69,9 proc,). Efektyviausia naudoti „saldainiuką" „Knabba" bei Nassenheider gamybos skruzdžių rūgšties garintuvus.

‡ Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2008.02.04
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas
Griežtai draudžiama BITININKE paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti BITININKĄ  kaip šaltinį.
Copyright © 2004  "AJ Studija"