>

Nauji komentarai

Kategorijos

Archyvai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Jūs galite paremti BITININKĄ

Paremkite svetainę SMS žinute
Paremkite rinkdamiesi serveriai.lt paslaugas , pasinaudoję šia nuoroda.
Taip pat galite paremti aukodami akimirką savo brangaus laiko - paspauskite ant reklamų.

Teisės aktai

ĮSAKYMAS DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS PAGAL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2008–2010 METŲ PROGRAMĄ

2009-11-19 Nr. 3D-893
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 ,,Dėl paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 3D-393 „Dėl midaus ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo plačiau >>

Dėl kvietimo teikti paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2008–2010 metų programą
— TAISYKLĖS —

2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties bitininkystės sektoriuje

PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ
TAISYKLĖS

PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2008–2010 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GLOBOS, LAIKYMO IR NAUDOJIMO ĮSTATYMAS 1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-500 Vilnius
5.3. Savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų ir pavojingų gyvūnų auginimas ir laikymas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų.
 Kol bičių nevadins augalais, tol ir jų sąvininkams galios šis įstatymas. Nebent laikaisi tik sau palankių įstatymų…

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2008–2010 METŲ PROGRAMA

DĖL VEISLINIŲ BITYNŲ PATVIRTINIMO

Medaus gamybos geros higienos praktikos taisyklės
(projektas)

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SĄLYGINĖS VERTĖS


 Tarybos reglamentas (EB) Nr.  797/2004
dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas

SAVIVALDYBIŲ PATVIRTINTI REIKALAVIMAI BITYNAMS
(gyvūnų laikymo taisyklių pakeitimas)

BITYNŲ, BIČIŲ PRODUKTŲ IR BIČIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI

BITYNŲ IR JUOSE LAIKOMŲ BIČIŲ ŠEIMŲ VERTINIMO TAISYKLĖS

Gyvulių draudimo taisyklės (taip pat ir bičių)

Komentuoti