>

Nauji komentarai

Kategorijos

Archyvai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Jūs galite paremti BITININKĄ

Paremkite svetainę SMS žinute
Paremkite rinkdamiesi serveriai.lt paslaugas , pasinaudoję šia nuoroda.
Taip pat galite paremti aukodami akimirką savo brangaus laiko - paspauskite ant reklamų.

Paruošimas žiemai

BIČIŲ ŠEIMŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI

Prof. Justinas Straigis

1 pav. Bičių žiemojimo kamuolys: M – maistas; B – bitės su motinėle centre; K – tušti korių narveliai; L – laka
2 pav. Bičių lizdas prieš ruošimą žiemai (A) ir paruošus bei sumaitinus sirupą
3 pav. Bičių šeima, paruošta žiemojimui

 Profesorius J.Kriščiūnas (1933) rašė: Bitininko pasiruošimas kitiems, naujiems, metams prasideda meduniui baigiantis.  Šitą laiką laikysime bitininko nau metų pradžia”.  Vadinasi, ateinančio sezono rūpesčiai prasideda rugpjūčio mėnesį.
Bit
ės žiemos gerai, jei bus stiprios šeimos, jaunos motinėlės, pakankamas kokybiško maisto kiekis, sveikos bitės, erkėtumas iki 5%, vėdinami lizdai, lakos apsaugotos nuo tiesioginių vėjų, ramu.
Bičių šeimos stiprumas ateinantį sezoną labai prikiauso nuo maisto paruoširno rudenį.  Patyrę bitininkai žiemai kiekvieną šeimą palieka su 5-8 kg natūralaus medaus ir po 8-12 kg cukrinio maisto atsarga.  Lizduose paliekama tiek korių, kiek jų bitės tirštai aptupia (7-8 standartiniai lizdo rėmai). Kiekviename paliktame koryje turi būti ne mažiau kaip 2,0-2,5 kg dengto maisto.  Būtina kiekvienos šeimos lizde ne mažesnė kaip pilnas korys duonelės atsarga.  Baltyminis maistas svarbus varoatozinėmis sąlygomis.  Duonelė dažniausiai paliekama kraštiniuose koriuose, nors galima nedidelį kiekį (pavienėmis grupelėmis) ir per visus korius.  viso maisto avilyje paliekama 14-16 kg, o vienas tinkamo maisto ir su duonele korys gali būti laikomas vėsiame sausame kambaryje atiduoti pavasariui. Ši atsarga labai reikalinga, kai bites numatoma naudoti šiltnamyje.
Aviliuose lizdai
žiemai sukomplektuotini pagal 1 ir 2 pavelkslo schemą.
Pavyzd
žiui, dvi įsigytos šeimos rugpjūčio sulaukė, turėdamos 6-8 korius.  Avilio lizdo apžiūra (2 pav., A) parodė, kad aštuoniuose koriuose maistas paskirstytas taip: dengiamuosiuose (D) koriuose po 3 kg (iš viso 6 kg); 1 = 3 kg; 2 = 2 kg; 3 = 1,5 kg, 4 = 2 kg; 5 = 2,2 kg ir 6 = 2,5 kg. viso – 19,2 kg maisto.  Bitės tirštai aptupia 6 tarpkorius, todėl pakanka palikti 7 korius.
K
ą daryti, palikti ar ką nors galima išimti?
Pirmiausia reikia atkreipti d
ėmesį į dengiamuosius korius.  Tikslinga išimti tą dengiamąjį korį, kuris neturi duonelės.  Lizde liks 16,2 kg maisto. 2-4 koriai su dengtais perais lizde paliktini.  Galima 5 ir 6 korių medų (4,7 kg) keisti cukraus sirupu (jeigu turima cukraus). šių korių rnedus išsukamas ir jie grąžinami į avilį (atsarginių pasiūtų ir tinkamų korių stokojama).  Jeigu turima gerų atsarginių, dedami jie.  Vi 5-6 korių dedama maitintuvė ir per vieną du kartus sumaitintinas cukraus sirupas.  Jį bitės supils į tuščius korius ir vaizdas bus kaip 2 B paveiksle.
Cukraus
sirupą rudeniniam matinimui geriausia ruošti iš 3 dalių cukraus, ištirpinto dviejose dalyse minkšto  vandens (60% koncentracijos).  Dažniausiai vartojamų sirupų ruošimas pateiktas lentelėje.  Jis sumaitinamas didesniais kiekiais (po 3-6 l) nakčiai.  Rudenį pavojingas bičių vagiliavimas.  Dėl to susiaurinamos lakos.
Taigi, vien 2-3 rėmų išėmimas ir pakeitimas cukraus sirupu, paliekant optimalią maisto normą lizde, viena šeima gali duoti 7-8 kg medaus.  Toks kiekis pakankamas metams trijų –  keturių žmonių šeimai.
 Tinkamiausias lizdų tyarkymo ir bičių maitinimo kalendorinis laikas yra rugpjūčio antroji pusė.  Pageidautina darbus baigti iki rugsėjo 15,d., kai baigiami dengti perai.  Jiems pasibaigus, bites reikia apdoroti nuo erkių
.
Prieš apdorojimą lizdai pakartotinai peržiūrimi, nustatomas erkėtumo laipsnis..  Nustačius, kad maisto trūksta, reikia papildomai maitinti cukraus sirupu.  Dabar duodamas minimalus cukraus kiekis – iki 2 kg.
Kaip teisingai įvertinti paliekamo maisto kiekį?  Pradedančiajam patartina naudoti spyruoklines svarstykles, kuriomis pasveriamas pakabintas korys. Pats lizdo rėmas su šviesiu koriu sveria apie 400 g, o su tamsiu ir turintis truputį duonelės – apie 800 g. Pilnas ir uždengtas abiejose pusėse   korys turi 3,8 kg maisto (medaus) . Geriau visada vertinti truputį mažau negu daugiau, kad neapsiriktume, nes paliktas didesnis kiekis nepakenks. 
   Kai pradeda pastoviai
šalti, nuimamos maitintuvės ir lizdai papildomai  apšiltinami (3 pav.). Per daug anksti apšiltinti neverta, nes jaučiaios šilumą bitės judresnės, greičiau išsenka.  Lietuvoje geriausias laikas gruodžio pradžia. Lizdo viui tinkamiausi avižinių pelų maišai. Šonams apšiltinti siūloma pasigaminti ilgamžes šiaudines pynes.  Joms tinka ruginiai, kvietiniai ar avižiniai šiaudai. Pynės lengvos ir pakankamai šiltos. Joms gaminti reikalingas paprastas stovelis - laikiklis. Jį sudaro pagrindas, 5 poros apie 40 cm aukščio ramstelių ir spaudliamosios sijelė. Kiekvieno je ramstelių poroje 35 cm aukštyje išgrežiamos skylutės pynės viršui fiksuoti.  Darant pynes,  ramstelių tarpus patiesiami keturi storesnio špagato galai (apie 1 m ilgio), kurie   taps  vertikallais  šiaudų   laikikliais. Šiaudų saujelės į ramstelių tarpus dedamos  taip, kad  vienq kartą drūtgaliai būtų dešinėje, kitą      – kairėje. Pridėjus šiaudų iki ramsčių viršaus, dedama spaudliamoji sijelė, ant kurios užveraiami špagatai ir jie veržiami. Jeigu pynė susispaudžia iki 30 cm aukščio, o šiaudų mažai, pridedama. Po to per ramstelių viršutines skylutes (sijelės apačioje) sukišami vielos flksatoriai, sijelė nuimama, keturi vertikalių špagatų galai viršuje sumezgami. Du viduriniai tarpusavyje sujungiami kilpa, reikalinga pynėms iškelti. Apjuosta  pynė ties vertikaliais špagatais papildomai susiuvama, kad išlaikytų plokstumą. Pagaliau pro galinius ramstelius dalgiu (išgaląstu) šiaudų galai lygiai nupjaunami, ir pynė išimama. Galima ir kitaip apšiltinti. Dabartiniu metu naudojamos vatinės pagalvės, įvairios kitos termoizoliacinės medžiagos. Svarbu, kad būtų švaru, tvarkinga, kad lizdas galėtų šiek tiek vėdintis.

Iš 1 kg cukraus Maisto, l, kai santykis
1 : 1 3 : 2
vandens sirupo vandens sirupo
0,5 +0,5 =0.82 +0.33 =0.66
1 +1 =1.65 +0.67 =1.32
2 +2 =3.30 +1.33 =2.64
3 +3 =4.95 +2.00 =3.96
4 +4 =6.60 +2.67 =5.28
5 +5 =8.25 +3.34 =6.60
Sirupo litrui vandens cukraus vandens cukraus
0.5 =0.30 +0.30 =0.26 +0.38
1 =0.61 +0.61 =0.51 +0.76
2 =1.21 +1.20 =1.01 +1.51
3 =1.82 +1.82 =1.52 +2.27
4 =2.42 +2.42 =2.02 +3.03
5 =3.03 +3.03 =2.53 +3.79

Pastabos.
 1. Iš 8 kg cukraus, ruošiant santykiu 1:1 gaunama 13,20 l sirupo (8,25+4,95)
 2.Norint pagaminti 6 l sirupo, ruošiant santykiu 3: 2, reikis 4,55 kg cukraus< (3,79 + 0,76).

Pamąstymai apie žiemojimą

Be sėkmingo žiemojimo bityno nebus

 

Komentuoti