>

Nauji komentarai

Kategorijos

Archyvai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Jūs galite paremti BITININKĄ

Paremkite svetainę SMS žinute
Paremkite rinkdamiesi serveriai.lt paslaugas , pasinaudoję šia nuoroda.
Taip pat galite paremti aukodami akimirką savo brangaus laiko - paspauskite ant reklamų.

Varrostop efektyvumas

Cheminio preparato Varrostop efektyvumo prieš varozės erkes tyrimas 2010 metais .

Dabartiniu metu bičių erkės Varroa destructor Anderson & Trueman yra pagrindinės Europos medunešių bičių Apis mellifera mellifera L., kenkėjai pasaulyje.1979 metais Lietuvoje buvo nustatytos varozės erkės Varroa destructor. Per 31 metus šis ektoparazitas įgavo didesnį ar mažesnį atsparumą daugumai sintetinių akaricidinių preparatų. Keletui veikliųjų medžiagų peritroidų: akrinatrinui ( vaistas Gabon PA 92) , flumethrinui ( vaistas Bayvarol, Varrostop) , fluvalinatui ( vaistas Apistan, Klartan, Mavrick, Minadox), cymiazolui ( vaistas Apitol.), organofosfatui – veiklioji medžiaga kumafosas ( vaistas Perizin, CheckMite +), formamidui – veiklioji medžiaga amitrazė (vaistas Mitak, Taktik, Apivar, Apivarol, Varidol- Fum), bromoprophylatui (vaistas Folbex VA, Acarol).Varozės erkės tapo atsparios cheminiams preparatams, kurių nėra daug ir kurie buvo sukurti augalų kenkėjams naikinti.Dėl ilgalaikio fluvalinato naudojimo dažnai nesilaikant gamintojo nurodytos naudojimosi instrukcijos , varozės erkės išvystė atsparumą kitiems peritroidams kaip akrinathrinas, flumethrinas, amitrazė. Tarp peritroidų egzistuoja labai artimas cheminis panašumas, todėl jei erkės pripranta ir įgauna atsparumą vienam, tai keičiant kitu tikėtina kad atsparumas naujam išsivystys žymiai greičiau kartais ir per per keletą metų. Todėl chemikalų šeimos aktyvūs indigrientai naudojami varozei gydyti turi būti kaitaliojami nuolat, kad išliktų efektyvūs. Tačiau reikia žinoti kad pesticidai naudojami nors ir subletaliam lygyje silpnina bičių imuninę sistemą veikia elgseną, stabdo išvystymą gynybinių mechanizmų prieš varozės erkes. Bitės apdorotos pesticidais yra labiau jautrios ligoms ir rodo aukštesnį infekcijos laipsnį. Jos lengviau užsikrečia bakterinėmis ir virusinėmis ligomis.Peritroidai patekdami per lastelėje atidarytus natrio kanalus paraližuoja erkę ir ją nužudo. Alternatyviems gydymo būdams su organinėmis rūgštimis, eteriniais aliejais , biologiniais, biotechniniais kovos metodais prieš erkes nespėta tinkamai pasiruošti bei informuoti ir apmokyti bitininkus. Dauguma šalies bitininkų per ilgą laiką kovoje su varoze įprato tik įdėti juosteles impregnuotas kokiu nors erkėms naikinti pritaikytu pesticidu ir ne visada laiku jas išimti. Praktiškai bitininkui reikėjo tik įdėti akaricidines juosteles ir nieko daugiau, nes jie veikė efektyviai. Tačiau pastarieji keli metai parodė kad jau neužtenka tik įdėti akaricidines juosteles, bet ir pats bitininkas turi kontroliuoti erkėtumą ir imtis reikalingų kovos priemonių sumažinant erkių kiekį šeimose iki nepavojingo lygio.Dėl atsparių erkių atsiradimo padidėjo bičių šeimų mirtingumas kai kur tapo masinis, pasireiškė taip vadinamas bičių šeimų nykimo sindromas (angl.CCD) Todėl dabartiniu metu kol dar dauguma bitininkų tik mokosi naudoti biotechninius, ekologinius kovos su erkėmis metodus ( pereinamasis laikotarpis ),todėl labai svarbu žinoti kokie akaricidiniai preparatai yra efektyvūs ir galimi naudoti, kurie negalimi ir kas kiek laiko galima rotacija. Tai sumažintų bičių šeimų mirtingumą, o tuo pačiu sumažėtų nuostoliai bitininkystei ir visam žemės ūkiui

 Cheminis preparatas Varrostop.

Tai Bulgarijos firmos Primavet gaminys.Aktyvi veiklioji medžiaga flumethrinas, kuri priskiriama sintetinių peritroidų cheminei grupei. Varrostop sudaro medinės juostelės impregnuotos sintetiniu peritroidu flumethrinu. Priklausomai nuo šeimos stiprumo naudojamos 2-4 juostelės. Jos pakabinamos tarp korių taip kad bitės galėtų lengvai prie jų prisiliesti iš abiejų pusių. Tuomet bitės viena kitai perduoda šią cheminę medžiagą .Juostelės išimamos mažiausiai po 4 daugiausiai po 6 savaičių.

Teisingai naudojant flumethrinas yra labai veiksmingas preparatas prieš varozės erkes.Jo efektyvumas siekia 95-99%. Flumethrinas yra vidutinio toksiškumo. Laikantis juostelių naudojimo instrukcijos parašytos gamintojo etiketėje,medžiaga nesukelia rizikos bitininkui. Padidėjusio bičių mirtingumo ir pašalinio poveikio bitėms lauko bandymuose taip pat nenustatyta. Šio cheminio preparato likučiai bičių produktuose nėra pagrindinė problema flumethrinui, kadangi kiekis aktyvaus indigriento flumethrino Varrostop juostelėje yra tik 3,6 mg, kai tuo tarpu Apistano juostelėje yra 880 mg fluvalinato. Dauguma šalių neturi nusistatę leistino maksimalaus lygio įvairių cheminių preparatų likučių bičių produktuose. Varozės erkių populiacijos jau įgijo atsparumą fluvalinatui, įgis ir flumethrinui, kadangi abi cheminės medžiagos turi panašią cheminę struktūrą. Atsparumą flumethrinui jau rodo ir kitų šalių laboratoriniai tyrimai.

Kadangi Lietuvoje sintetinis peritroidas flumethrinas nebuvo taikytas varozės gydymui bičių šeimose, todėl atlikti tyrimai padės išaiškinti dabartinį šio akaricido efektyvumą bei atsparumą erkėms Varroa destructor.

Tyrimo rezultatai.

 Tyrimai vykdyti 2010 m. birželio – spalio mėnesiais Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto Bitininkystės sektoriuje ir Jono Balžeko Krajinos bičių veisliniame bityne. Tiriamasis darbas preparato Varrostop veiksmingumui nustatyti naikinant Varroa destructor erkes, buvo atliekamas etapais, laboratoriniu tyrimu ,nustatant erkių kritimo dinamiką bičių šeimoje be perų ir dviejuose skirtinguose lauko bandymuose tiriant preparato efektyvumą 56 bičių šeimose išdėstytose Kėdainių rajono teritorijoje. Tyrimams naudotos Krajinos rasės bičių šeimos ir prižiūrimos standartiniuose 16 rėmų aviliuose.

Atliktas laboratorinis tyrimas parodė, kad varozės erkės dar neįgavę atsparumo cheminiam preparatui flumethrinui, o jo efektyvumas 94,1 % Mirusių bičių nerasta ir pašalinio poveikio nepastebėta.

Tiriant erkių kritimo dinamiką bičių šeimoje buvo nustatytas pradinis erkėtumas 10,5%. Įdėtos 2 preparato Varrostop juostelės ir porėmis nukritusioms erkėms surinkti. Tyrimo duomenys rodo,

kad didžiausią įtaką preparato Varrostop veiklioji medžiaga flumethrinas padarė per pirmą parą po 2 juostelių įdėjimo, kai iškrito ant porėmio didžioji dalis ant bičių esančių erkių ( apie 950 erkių). Tai sudaro 69.8 % nuo bendro skaičiaus iškritusių šeimos erkių. Kadangi šis preparatas niekad nebuvo naudotas pirmiausiai iškrito pačios jautriausios erkės. Tolesnis erkių kritimas buvo stebimas kas 12 val. 1 grafikas rodo nors ir gana stipriai įvairuodamos erkės krito ant porėmio palaipsniui mažėdamos kol po 15 parų erkių kritimas sustojo. Per ši laikotarpį iš viso iškrito 298 erkės. Bendras erkių kiekis iškritęs nuo preparato Varrostop bičių šeimoje kuri neturėjo perų yra apie 1300 erkių. Naudojant eterį nustatytas galinis erkėtumas 1,5 %. Preparato Varrostop efektyvumas ( naudojant eterio metodą ) – 85,7%, pagal ant porėmio iškritusių erkių skaičių efektyvumas – 91.4 %. ( po kontrolinio apdorojimo oksalo rūgštimi dar iškrito 112 erkių ).

1 grafikas. Kas 12 val. ant porėmio iškritusių erkių nuo preparato Varrostop dinamika

Po pirmos paros nuo įdėjimo į šeimą Varrostop juostelių iškart iškrito 69,8% visos šeimos

erkių ir tai rodo kad šis preparatas gali būti efektyvus panaudojus jį tuoj po rudeninio medaus išėmimo( rugpjūčio pradžioje ), stipriai sumažinant erkių kiekį ir padidinant sveikų bičių išsiritimą žiemai.

Bičių šeimos lauko sąlygomis buvo tiriamos Jono Balžeko Krajinos bičių veisliniame bityne išdėstytame 6 skirtinguose bityno skyriuose su tikslu, kad kuo didesnė teritorija būtų aprėpiama ir būtų gauti objektyvesni duomenys. 24 bičių šeimos tyrimui pasirinktos atsitiktiniu būdu. Preparato Varrostop juostelės buvo pradėtos dėti tuoj pat išėmus rudeninį medų ir susiaurinus bičių lizdus žiemai. Gauti vidutiniai duomenys rodo pradinį bičių erkėtumą šeimose – 4,75 ± 1,57%.(įvairavimas nuo 0,7% iki 19.8 % ),Po vidutiniškai 39,3 dienų preparato Varrostop išlaikymo, nustatytas erkėtumas 0,79 ± 0,47 %.( įvairavimas nuo 0% iki 3.8 %).

1 lentelė Preparato Varrostop efektyvumas gydant bičių šeimas rudenį.

Tirta bičių šeimų vnt. Erkėtumo % prieš gydymą M ±mx Varostop juostelių laikymo šeimose vidutinė trukmė paromis Erkėtumo % po gydymo M ± mx Varostop efektyvumo %
24 4.75 ± 1,57 39.3 0,79 ± 0,47 83.4

Vidutinis šio preparato efektyvumas ( pagal erkėtumo nustatymo metodą eteriu) nustatytas – 83,4 %.

Kitas tyrimas vykdytas LAMMC filialo Žemdirbystės instituto bityne naudojant 32 bičių šeimas išdėstytas 7 skirtingose bityno vietose. Nustatytas pradinis tiriamų šeimų bičių vidutinis erkėtumas nedidelis 2,26 ± 2,33%, tačiau įvairavimas užsikrėtimo varozės erkėmis laipsniu svyruoja pakankamai daug nuo 0% iki 9.38 % ( 2 grafikas).

2 lentelė Preparato Varrostop efektyvumas rudenį.

Tirta bičių šeimų vnt. Erkėtumo % prieš gydymą M ±mx Erkėtumo % po gydymo M ± mx Iškrito erkių ant porėmio vnt. M ± mx Varostop efektyvumo %
32 2,26 ± 2,33 0,14 ± 0,40 613,0 ± 280,9 85,4

 grafikasxx1

1 grafikas. Kas 12 val. ant porėmio iškritusių erkių nuo preparato Varrostop dinamika

Po pirmos paros nuo įdėjimo į šeimą Varrostop juostelių iškart iškrito 69,8% visos šeimos

erkių ir tai rodo kad šis preparatas gali būti efektyvus panaudojus jį tuoj po rudeninio medaus išėmimo( rugpjūčio pradžioje ), stipriai sumažinant erkių kiekį ir padidinant sveikų bičių išsiritimą žiemai.

Bičių šeimos lauko sąlygomis buvo tiriamos Jono Balžeko Krajinos bičių veisliniame bityne išdėstytame 6 skirtinguose bityno skyriuose su tikslu, kad kuo didesnė teritorija būtų aprėpiama ir būtų gauti objektyvesni duomenys. 24 bičių šeimos tyrimui pasirinktos atsitiktiniu būdu. Preparato Varrostop juostelės buvo pradėtos dėti tuoj pat išėmus rudeninį medų ir susiaurinus bičių lizdus žiemai. Gauti vidutiniai duomenys rodo pradinį bičių erkėtumą šeimose – 4,75 ± 1,57%.(įvairavimas nuo 0,7% iki 19.8 % ),Po vidutiniškai 39,3 dienų preparato Varrostop išlaikymo, nustatytas erkėtumas 0,79 ± 0,47 %.( įvairavimas nuo 0% iki 3.8 %).

1 lentelė Preparato Varrostop efektyvumas gydant bičių šeimas rudenį.

Tirta bičių šeimų vnt. Erkėtumo % prieš gydymą M ±mx Varostop juostelių laikymo šeimose vidutinė trukmė paromis Erkėtumo % po gydymo M ± mx Varostop efektyvumo %
24 4.75 ± 1,57 39.3 0,79 ± 0,47 83.4

Vidutinis šio preparato efektyvumas ( pagal erkėtumo nustatymo metodą eteriu) nustatytas – 83,4 %.

Kitas tyrimas vykdytas LAMMC filialo Žemdirbystės instituto bityne naudojant 32 bičių šeimas išdėstytas 7 skirtingose bityno vietose. Nustatytas pradinis tiriamų šeimų bičių vidutinis erkėtumas nedidelis 2,26 ± 2,33%, tačiau įvairavimas užsikrėtimo varozės erkėmis laipsniu svyruoja pakankamai daug nuo 0% iki 9.38 % ( 2 grafikas).

2 lentelė Preparato Varrostop efektyvumas rudenį.

Tirta bičių šeimų vnt. Erkėtumo % prieš gydymą M ±mx Erkėtumo % po gydymo M ± mx Iškrito erkių ant porėmio vnt. M ± mx Varostop efektyvumo %
32 2,26 ± 2,33 0,14 ± 0,40 613,0 ± 280,9 85,4

grafikasxx22 grafikas. Bičių šeimų erkėtumas prieš ir po gydymo.

Varostop juostelės bičių šeimose buvo laikomos 45 dienas. Po gydymo liko labai mažas erkėtumas 0,14% ± 0,40% ir tai rodo, kad preparatas Varrostop yra efektyvus lauko sąlygomis. Jo efektyvumas – 85,4 %. ( 2 lentelė ).

Šis tyrimas parodė bendrą bulgariško cheminio preparato Varrostop efektyvumą – 86,7 % ir tai leidžia tikėtis, kad tai bus gera alternatyva Gabonui PA-92, bei bitininkams kurie dar neišmoko taikyti ekologinių kovos metodų prieš varozės erkes.

Dr. Jonas Balžekas

D. Tamašauskienė

Komentuoti