>

Nauji komentarai

Kategorijos

Archyvai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Jūs galite paremti BITININKĄ

Paremkite svetainę SMS žinute
Paremkite rinkdamiesi serveriai.lt paslaugas , pasinaudoję šia nuoroda.
Taip pat galite paremti aukodami akimirką savo brangaus laiko - paspauskite ant reklamų.

Veterinarinė kontrolė

Bitynas – vieta lauke, kur laikomi aviliai su bičių šeimomis.

Bičių produktai – medus, bičių vaškas, bičių pienelis, bičių nuodai, bičių pikis, žiedadulkės, bičių duona.

Naudingos nuorodos:

Teisės aktai:

 • Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai patvirtinti Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-27 (Žin., 2005, Nr. 38-1266; 2011, Nr. 13-593). Reikalavimai nustatyto bendruosius reikalavimus bitynams, bityno paso išdavimo tvarką, reikalavimus bitynų tikrinimui, prekybai bitėmis ir bičių produktais, skirtais naudoti bitininkystėje, maistui skirtų bičių produktų tvarkymui, bičių užkrečiamųjų ligų kontrolei, bitynų sveikatos statuso patvirtinimui ir bitynų valstybinei veterinarinei kontrolei.
 • 2010 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimas 2010/270/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 2 dalys dėl pavyzdinių sveikatos sertifikatų ūkiuose auginamiems gyvūnams ir bitėms bei kamanėms.

Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Kodėl reikalingas Bityno pasas?

Kiekvienas bitynas turi turėti bityno pasą, kurio pavyzdinė forma patvirtinta Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų 1 priede. Bityno pasas reikalingas:

 • užtikrinant bičių užkrečiamųjų ligų kontrolę
 • prekybai bitėmis ir bičių produktais
 • bitynų judėjimui šalies teritorijoje

2. Kam reikalingas bitynų sveikatos statusas ir kaip jį gauti?

Veisliniai bitynai, bitynai, prekiaujantys bitėmis, ir bitynai, kurie tiekia rinkai bičių produktus skirtus naudoti bičių maitinimui, turi turėti sveiko bityno statuso patvirtinimą.
Bityno sveikatos statusas – bityno sveikatos būklė, nustatoma pagal privalomų registruoti bičių užkrečiamųjų ligų sąrašą. Sveikatos statusas patvirtinamas jeigu:

 • bitynas yra teritorijoje kurioje netaikomi apribojimai dėl bičių užkrečiamųjų ligų (amerikinio bičių perų puvinio, europinio bičių perų puvinio, mažojo avilių vabalo, Tropilaelaps spp. erkių);
 • bitės tikrinimo dieną yra sveikos;
 • bityne laikomos bitės per paskutinius 12 mėnesių prieš bityno sveikatos statuso patvirtinimą buvo tirtos dėl bičių užkrečiamųjų ligų (amerikinio bičių perų puvinio, europinio bičių perų puvinio, mažojo avilių vabalo, Tropilaelaps spp. erkių) ir laboratorinių tyrimų rezultatai nepatvirtino šių užkrečiamųjų ligų.

Bičių laikytojai, siekiantys bityno sveikatos statuso patvirtinimo, turi kreiptis į teritorinę VMVT.

3. Kaip užsiregistruoti bityną ir gauti bityno pasą?

Bityno pasą išduoda ir registruoja teritorinės VMVT. Bičių laikytojas, teritorinei VMVT, kurios teritorijoje nori įregistruoti bityną, pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo bičių laikytojo vardą, pavardę/ juridinio asmens ar organizacijos pavadinimą, kodą, kontaktinius duomenis, bityno veiklos rūšį, nuolatinės bičių laikymo vietos adresą (-us).

4. Ar reikalingas naujas bityno pasas laikinai perkeliant bites į kitos teritorinės VMVT kontroliuojamas teritorijas medunešio laikotarpiu?

Ne, naujas bityno pasas nėra išduodamas, tik bičių laikytojas turi informuoti teritorinę VMVT, kuri išdavė bityno pasą, ir teritorinę VMVT kurios kontroliuojamoje teritorijoje numatoma laikinai pastatyti avilius su bičių šeimomis.

5. Kokie taikomi reikalavimai norint prekiauti bitėmis?

Prekyba bitėmis leidžiama jeigu:

 • bitės kilusios iš sveikatos statusą turinčio bityno, jeigu jos vežamos iš teritorijos, kurioje netaikomi apribojimai dėl amerikinio bičių perų puvinio, jeigu jos buvo patikrintos išsiuntimo dieną ir buvo pripažintos sveikomis;
 • Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu parduodamas bitės lydi Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis;
 • Vykdant prekybą tarp Europos Sąjungos šalių, jeigu parduodamos bitės vežamos tiesiai iš išsiuntimo į paskirties vietą ir jas lydi 2010 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimo 2010/270/ES E priede nurodytos formos veterinarijos sertifikatas;
 • Vykdant prekybą su trečiosiomis šalimis, kai bitės vežamos į trečiasias šalis, jeigu jas lydi su konkrečia trečiąja šalimi suderintos formos veterinarijos sertifikatas eksportui;
 • Kai bitės vežamos iš trečiųjų šalių, jeigu bites lydi Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 206/2010 E priede nurodytos formos Sveikatos sertifikatas.

6. Apie kokias ligas privaloma pranešti teritorinei VMVT, kurios kontroliuojamoje teritorijoje laikomos bitės?

 • amerikinį bičių perų puvinį
 • europinį bičių perų puvinį
 • mažąjį avilių vabalą (Aethina tumida)
 • Tropilaelaps spp. erkes

7. Kokie reikalavimai norint prekiauti arba keisti bičių produktus neskirtais žmonių maistui?

Prekiauti arba keisti bičių produktus leidžiama:

 • jeigu jie atitinka 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2010 m rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentu (ES) 790/2010 reikalavimus ir gauti iš bityno, aplink kurį 3 km spinduliu paskutines 30 dienų nebuvo taikomi apribojimai dėl bičių užkrečiamųjų ligų (amerikinio bičių perų puvinio, europinio bičių perų puvinio, mažojo avilių vabalo, Tropilaelaps spp. erkių);
 • jeigu turi bityno pasą.

8. Kokiais vaistais galima gydyti bites Lietuvoje?

Lietuvoje bites galima gydyti tik vaistais nurodytais Veterinarinių vaistų registre.

9. Kokiomis priemonėmis galima dezinfekuoti avilius, bitininkystės patalpas, priemones?

Dezinfekuoti ir valyti avilius, bitininkystės priemones, patalpas, kuriose laikomos bitininkystės priemonės galima kalio ir natrio šarmu, vandeniu ir vandens garais, vandenilio peroksidu, natūraliais augalų ekstraktais, citrinos, acto, skruzdžių, pieno ir oksalo rūgštimis, etilo alkoholiu. Aplinkai dezinfekuoti galima naudoti kalkes, negesintas kalkes, kalkių pienu.

Paskutinis atnaujinimas: 2012-06-18 14:26:13

Lietuvos Respublikos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Komentuoti