>

Nauji komentarai

Kategorijos

Archyvai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Jūs galite paremti BITININKĄ

Paremkite svetainę SMS žinute
Paremkite rinkdamiesi serveriai.lt paslaugas , pasinaudoję šia nuoroda.
Taip pat galite paremti aukodami akimirką savo brangaus laiko - paspauskite ant reklamų.

Žiedadulkių įtaka

Žiedadulkių pašalinimo įtaka rektalinių liaukų aktyvumui ir bičių šeimos žiemojimo kokybei *

bite_z

Medunešių bičių rektalinių liaukų funkcionavimas, kaip kompensacinis-prisitaikomasis saugos mechanizmas besikeičiančiose ekologinėse, mikroklimatinėse sąlygose, įtakoja šeimos išlikimą žiemojimo laikotarpiu. M.Žerebkin nustatė, kad rektalinių liaukų katalizės aktyvumas rudenį padidėja ir išlieka aukštas, kol tiesiojoj žarnoj kaupiasi ekskrementai.

Iki šiol nebuvo duomenų apie bičių šeimų žiemojimą be baltyminio maisto, tiriant rektalinių liaukų darbą ir tiesiosios žarnos užpildymą ekskrementais žiemojimo laikotarpiu.

Tai buvo mūsų tyrimų 1999-2000 metais priežastis. Tyrimui buvo paruoštos šešios grupės po penkias šeimas kiekvienoje. Trijose bandomosiose grupėse buvo pašalinti visi rėmai su bičių duona. Kiekviena grupė turėjo skirtingą angliavandenių maisto rūšį:

 • 1 grupė – “cukrinis medus” (8 kg);
 • 2 grupė – žiedų medus (8 kg);
 • 3 grupė – žiedų-cukrinis medus santykiu 1:1(4+4 kg).

  Kitos grupės – kontrolinės – turėjo natūralias žiedadulkių atsargas plius analogiškas angliavandenių maisto rūšis ir atsargas. Žiemojimo metu buvo tiriama tiesiosios žarnos užpildymas, katalazės aktyvumas, maisto sunaudojimas.

  Bičių pavyzdžiai buvo renkami kas mėnesį. Buvo daromas vienas bendras 50 bičių mėginys iš penkių šeimų. Katalazės aktyvumo rektalinėse liaukose aktyvumo tyrimas atliekamas M.Žerebkin metodu (1979).

  Ekskrementų kaupimosi dinamikos duomenys pateikiami 1 lentelėje.

  1 lentelė. Ekskrementų kaupimasis, mg

  Grupės Nr. Maistas Mėginių ėmimo data
  14.12 14.01 14.02 19.03 10.04
  Bandomosios grupės
  1 “Cukrinis medus” 16,5+0,16 23,6+0.20 26,9+0,12 28,3+0,17 32,3+0,14
  2 Žiedų medus 22,5+0,20 27,2+0,18 32,6+0,11 33,1+0,22 33,6+0,12
  3 “Cukrinis medus” + Žiedų medus 17,2+0,23 30,0+0,32 29,6+0,16 30,2+0,27 32,4+0,36
  Kontrolinės grupės
  1 “Cukrinis medus” 17,4+0,08 26,7+0,12 30,0+0,23 36,5+0,25 37,2+0,30
  2 Žiedų medus 27,7+0,14 40,0+0,10 50,0+0,18 44,6+0,33 38,6+0,19
  3 “Cukrinis medus” + Žiedų medus 23,8+0,27 27,6+0,16 33,5+0,12 35,0+0,26 33,6+0,19

  Maksimalus ekskrementų tiesiojoje žarnoje kiekis – 50 mg – pastebėtas vasario mėnesį (penktas žiemojimo mėnuo) kontrolinės grupės, gavusios žiedų medų, bitėse. Prieš iškeliant iš žiemojimo patalpų, šis rodiklis grupėje sumažėjo iki 38,6 mg.**

  Likusiose dviejose grupėse, žiemojusiose su “cukriniu medumi” ir “cukriniu-žiedų medumi” ekskrementai kaupėsi lėtai ir gana tolygiai, žiemojimo pabaigoj buva atitinkamai 37,2 ir 33,6 mg.

  Tiriamųjų grupių bitės ekskrementų tiesiojoje žarnoje turėjo mažiau, nei kontrolinių. Maksimalus kiekis užfiksuotas balandžio mėnesį – atitinkamai 32,3; 33,6 ir 32,4 mg.

  Katalazės aktyvumo tiriamųjų ir kontrolinių bičių rektalinėse liaukose tyrimas parodė, kad jis didėja daugėjant neperdirbto maisto likučiams tiesiojoje žarnoje (2 lentelė).

  2 lentelė. Katalazės aktyvumas tiriamųjų ir kontrolinių bičių rektalinėse liaukose, ml O2

  Grupės Nr. Maistas Mėginių ėmimo data
  14.12 14.01 14.02 19.03 10.04
  Bandomosios grupės
  1 “Cukrinis medus” 17,6+0,10 18,4+0,16 23,7+0,40 28,5+0,14 33,0+0,22
  2 Žiedų medus 17,2+0,12 19,5+0,26 29,1+0,28 30,4+0,05 36,6+0,18
  3 “Cukrinis medus” + Žiedų medus 17,4+0,20 20,0+0,21 28,0+0,08 31,0+0,21 35,5+0,28
  Kontrolinės grupės
  1 “Cukrinis medus” 17,4+0,20 19,5+0,15 26,8+0,30 28,6+0,12 34,0+0,23
  2 Žiedų medus 17,5+0,16 21,6+0,31 27,4+0,34 29,5+0,17 38,5+0,25
  3 “Cukrinis medus” + Žiedų medus 17,6+0,22 20,7+0,11 28,4+0,09 28,8+0,21 32,6+0,34

  Kaip matom, didžiausias fermento aktyvumas užfiksuotas kontrolinėse žiedų medumi besimaitinančiose bitėse – 38,5 ml O2 žiemojimo pabaigoje, arba 2,2 karto daugiau, nei pradžioje. Taip pat aukštas katalazės aktyvumas užfiksuotas tiriamųjų bičių, naudojusių žiedų medų, grupėje (36,6 ml O2 pabaigoj).

  Minimalus  katalazės aktyvumas užfiksuotas kontrolinėse su cukraus-žiedų medumi  ir kontrolinėse su “cukraus medumi” žiemojusiose bitėse – pabaigoje šie rodikliai buvo atitinkamai 32,6 ir 33,0 ml O2 . Lyginant su pradžia, šis rodiklis abiejose grupėse padidėjo 1,85 karto.

  Gautų duomenų analizė rodo, kad kontrolinėse gupėse maksimalus tiesiosios žarnos užpildymas ekskrementais pasiekiamas anksčiau, nei tiriamosiose.

  Bičių biologinės sąvybės neleidžia joms žiemojimo laikotarpiu reguliariai išskristi tuštintis, kas sąlygoja neperdirbtų maisto medžiagų kaupimąsi žarnyne.

  To pasekoje pagal tiesiosios žarnos užpildymą, katalazės aktyvumo dinamiką ir jos lygio duomenis galima išskirti tris periodus. Pirmąjame (iki vasario vidurio) pastebimas liaukų aktyvumo augimas. Antrąjame (iki antros žimojimo pusės vidurio) šis rodiklis tolygiai didėja. Trečiąjame (iki apsiskraidymo) pasižymi šokinėjančiu liaukų aktyvumo augimu ir jo lygio didėjimu, reaguojant į maksimalų žarnos užpildymą.

  *Tyrimas atliktas Baškirijos valstybiniame agrariniame universitete

  **Baškirijos klimatinėm sąlygom bitės žiemoja specialiose žiemojimo patalpose

  A.Zagretdinov

  http://www.beejournal.ru

  А.Ф.ЗАГРЕТДИНОВ,
  кандидат биологических наук

  Башкирский государственный
  аграрный университет

  Литература:
  1. Жеребкин М.В. Пищеварение у пчел из сильной и слабой семьи // Пчеловодство. — 1965. — №3.
  2. Жеребкин М.В. Зимовка пчел — М.: Россельхозиздат, 1979.
  3. Жеребкин М.В. Зимовка пчел // Пчеловодство. — 1991. — №9.
  4. Маннапов А.Г., Дементьев Е.Л., Ситдикова Э.А. Каталазная активность ректальных желез и качество зимовки пчел // Материалы Всерос. науч.-произв. конф. «Гигиена, ветсанитария и экология животноводства» (22–24 сент. 1994 г.). — Чебоксары, 1994.

  Komentuoti