>

Nauji komentarai

Kategorijos

Archyvai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Jūs galite paremti BITININKĄ

Paremkite svetainę SMS žinute
Paremkite rinkdamiesi serveriai.lt paslaugas , pasinaudoję šia nuoroda.
Taip pat galite paremti aukodami akimirką savo brangaus laiko - paspauskite ant reklamų.

Galva


6 pav. Bitės galva: A — didžiosios sudėtinės akys, B — mažosios paprastosios akys, Ū
— ūse­liai, pl — priešakinė lūpa, pi — prieš­akiniai
žandai, vž — viduriniai žandai, l — liežuvėlis, k — kakta.  


3 pav. Bitės jutimo organai:
l — lytėjimo plaukelis; 2 — lytėjimo spyglelis; uoslės organai; 3
— platesnysis butelys, 4 — šiauresnysis butelys; 5 — oro slėgimo
jutimo organas; 6 — tas pats oro slėgimo jutimo organas

  

4 pav. Bitės ūselio gabalėlis
(kairėje): dešinėje tas pats gabalėlis labai padidintas, regimi jutimo
organai: l — lytėjimo plaukeliai, 2 — uoslės
duobelės, 3 — uoslės speneliai.

5 pav. Bitės ūseliai:A — darbininkės bitės ūseliai, P — trano ūseliai.  

 

Galvos priešakyje matome 2 ūselius, šonuose — 2 dideles sudėtines akis, viršugalvyje — 3 mažas paprastas akis, o galvos apatinėje dalyje yra burna (6 pav.).

Ūseliai ir jų jutimo organai.

Ūseliai sudaryti iš narelių. Trano ūseliai ilgesni ir turi 13 narelių. Motinos ir darbininkės bitės ūseliai trumpesni — iš 12 narelių (5 ir 6 pav.). Ūseliuose yra Įvairūs jutimo organai: lytėjimo, uoslės ir kiti. Beveik 2/3 viso ūselių paviršiaus užima įvairūs jutimo organai (4 pav.).

Lytėjimo (apčiuopimo) organai yra ilgesnių ir trumpesnių plaukelių bei spyglelių pavidalo (3 ir 4 pav.). Daugiausia jų yra ūselių viršūnėse, kaip žmogaus pirštų galuose. Lytėjimo organų daugiausia turi darbininkės bitės ūseliai, nes jai tenka dirbti beveik visus darbus avilyje ir dar tamsoje. Ji dirbdama, kaip neregys, daugiausia naudojasi lytėjimo plaukeliais. Ant darbininkės bitės ūselių yra apie 13 000 jutimo plaukelių. Motina avilyje daug mažiau dirba, todėl ant jos ūselių yra daug mažiau jutimo plaukelių. Tranas beveik nieko nedirba, tai ir jutimo plaukelių
turi mažiausia — priskaitoma tiktai apie 2000. Panašių lytėjimo plaukelių yra ir ant kitų kūno dalių: prie burnos, ant kojų, ant pilvelio ir kitur.

Uoslės organai yra platesnių ir  trumpesnių arba siauresnių (plonesnių) ir ilgesnių butelių pavidalo su plaukeliais viduryje (4 pav. 3, 4 ir 3 pav.). Uoslės organų ant trano ūselių yra daugiausia — apie 30 000. Darbininkės bitės ūseliuose jų yra daug mažiau — vos apie 6000, o motinos ūseliuose dar mažiau — tiktai apie 2000.

Trano uoslės organai geriausiai išvystyti, nes svarbiausias jo gyvenimo tikslas — apvaisinti motiną. Dažniausiai jis apvaisina motiną ore. Kad greičiau susitiktų su motina, tranas turi ją iš tolo suuosti. Neapvaisintos motinos leidžia gana stiprų kvapą, kurį tranai iš tolo suuodžia ir lekia prie jų. Darbininkėms bitėms uoslės organai reikalingi, kad galėtų suuosti augalus, kurių žieduose yra nektaro ar duonos (žiedadulkių). Kvapas padeda suprasti maisto skonį ir kt .

Motinos uoslės organai yra silpniausi, nes gyvenime mažai jie jai reikalingi. Motina uoslės organais iš tolo suuodžia, ar yra avilyje kita motina. Dėl silpnesnės uoslės motinai dažnai ir nelaimių atsitinka. Išlėkusi apsivaisinti, sugrįždama kai kada įeina į svetimą avilį, ir ten bitės ją užmuša.

Uoslės organų yra ir kitose kūno dalyse, ypač ant liežuvio, aplink burna ir burnoje. Manoma, kad bičių uoslė yra daug jautresnė už žmogaus.

Girdėjimo organai. Nors pas bites atskirų girdėjimo organų nerasta, bet bitės garsus girdi. Gal būt, bitės garsus jaučia tam tikrais kūno plaukeliais, kuriuos virpina oro bangos. Pačios bitės padaro įvairių garsų: 1) badaujančios bitės vienaip zirzia,  papenėtos ir sočios kitaip; 2) be motinos vienaip ūžia (verkia), turinčios motiną kitaip; 3) skiriasi garsai motinos, kuri iš akelės išėjusi ir kuri dar akelėje tupi; 4) spiečiant bitės vienaip ūžia, o į darbą eidamos kitaip ir t. t.

Girdėjimo organų arba girdėjimo plaukelių yra visose kūno dalyse, pvz., ant kojų, prie sparnų pagrindo ir kitur

Šilumos jutimo organai. Dar nežinoma kur, bet, be abejo, ir bitės, kaip žmogus, turi atskirus šilumos jutimo organus, nes labai gerai moka reguliuoti avilio šilumą. Kai avilyje yra perų, visą laiką palaikoma 35—36°C temperatūra. Jei avilyje darosi šalčiau, bitės gamina daugiau šilumos, o jei darosi karščiau, tai avilį vėdina ir net dalis bičių išeina laukan.

 

Komentuoti