>

Nauji komentarai

Kategorijos

Archyvai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Jūs galite paremti BITININKĄ

Paremkite svetainę SMS žinute
Paremkite rinkdamiesi serveriai.lt paslaugas , pasinaudoję šia nuoroda.
Taip pat galite paremti aukodami akimirką savo brangaus laiko - paspauskite ant reklamų.

Kvėpavimo organai

53 pav. Bitės kūno regimos kvėpuojamosios skylelės (stigmos): I — priešakinė stigmų pora antrame krūtinės narelyje, 10 —stigmų pora paskutiniam e pilvelio narelyje. /—X — bitės kūno nareliai.

54 pav. Bitės kvėpavimo organai: 1—9 stigmos, L1— oro maišai galvoje, L2 — oro maišai krūtinėje, L8 — oro maišai pilvelyje. Stigmos su oro maišais sujungtos vamzdeliu (trachėja). Tarp maišų matyti ryšiai su mažesniais oro maišeliais.

55 pav. Bitės stigmos ir trachėjos forma (scheminė): Sg — stigmos anga (skylė, N — stigmos prieangis, priaugęs plaukelių, V — vožtuvėliai, kurie gali uždaryti trachėjos angą, Tr — trachėja

56 pav. Bitės stigmos: A — bitės stigmos vaizdas iš lauko pusės. Matyti stigmos anga (Sa) ir prieangio (sp) bruožai. B — bitės stigmos vaizdas viduje: sp — prieangio sienos, vg ir vg — vožtuvėlio galai, vur— vožtuvėlio uždaromieji raumenys. Tra — trachėja, var — vožtuvėlio atidaromieji raumenys. C — bitės stigma, perpjauta stačiai (iš viršaus žemyn): Sa— stigmos anga, sp — stigmos prieangis su plaukeliais, vl — vožtuvėlis, pl — plėvelė, kuri, traukiant ir išleidžiant orą, virpa ir padaro garsus, vur— vožtuvėlio uždaromieji raumenys. Tra — trachėja

58 pav. Bitės žarnos gabalėlis, kur matyti juodų siūlelių pavidalo ploniausieji oro takų išsišakojimai.

57 pav. Trachėjos varteliai stigmoje: A — varteliai visai uždaryti, B ir C — varteliai praviri kampuose, D — var­teliai visai atviri, vur — vožtuvėlio uždaromieji raumenys, var — vožtuvėlio atidaromieji raumenys, vl — vožtuvėlis, vg—vožtuvėlio galai.

59 pav. Trachėjų šakojimasis ir jų galūnės: A — trachėjos šakojimasis, B — matyti, kaip trachėjos sudarytos, C — trachėjų galūnės (tra) ant raumenų, D - trachėjų galūnės ant riebalų lastelių (1) ir ant enocitų (2)

Žmogaus ir bitės kvėpavimo skirtumai. Žmogus kvėpuodamas įtraukia orą į plaučius. Plaučiuose kraujas paima oro deguonį ir išnešioja visoms kūno dalims. Organizmo ląstelėse pagamintą angliarūgštę kraujas taip pat atneša į plaučius, o plaučiai ją iškvėpuoja.
Bitės kraujas oro negali išnešioti. Orui įeiti į bitės kūną ir prieiti prie kiekvienos kūno dalelės yra atskiri takai.

Oras į bitės kūną įeina pro stigmas, t. y. pro 10 porų skylelių (53 ir 54 pav.). Iš jų 3 poros yra krūtinėje: pirmutinė pora stigmų yra antrame krūtinės narelyje, arti priešakinių sparnų šaknies, antroji pora — trečiame narelyje, arti užpakalinių sparnų šaknies ir trečioji pora — ketvirtame krūtinės narelyje.

Pilvelyje yra 7 poros skylelių. Jos yra kiekvieno narelio viršutinėje dalyje iš šonų. Trano matomos visos 7 poros, o motinos ir darbininkės bitės matomos tik 6 poros, nes septintoji pora yra prie geluonies, įtraukta į vidų.

Kaip sudėtos stigmos? Kūne prie kiekvienos skylelės yra pusrutulio formos prieangis (55 pav.), priaugęs plaukelių, kurie košia į vidų traukiamą orą ir sulaiko dulkes.
Prieangyje yra plyšelis, nuo kurio prasideda kietas vamzdelis, vadinamas trachėja. Šitas trachėjos plyšelis, arba varteliai, turi vožtuvėlį, kuriuo galima vartelius uždaryti, ir tada oras iš kūno laukan negali išeiti (54, 55, 56 pav.).

Trachėjos varteliuose yra įtempta plėvelė (56 pav., C, pl). Traukiant orą į vidų ar išpučiant jį lauk, plėvelė, oro srovės virpinama, daro garsus. Kai motina prieš spietimą „dainuoja”, tai tie garsai padaromi virpinant vartelių plėveles (55 pav.). Krūtinės ir pilvelio stigmos ir vartelių plėvelės nevienodos (didesnės ir mažesnės), todėl bitė gali įvairių garsų padaryti.

Bitė gali padaryti 44 įvairius garsus. Bitės padaro džiaugsmingus garsus, kai jos spiečia. Gailestingus, verkiančius garsus padaro, kai bičių šeima neturi motinos. Vienaip bitės dūzgia, kai jos turi medaus, ir kitaip, kai badauja, vienaip, kai jos ramiai tupi žiemą, ir kitaip, kai pabeldžiama į avilį. Skirtingai bitės dūzgia skrisdamos ore ramiai ir puldamos gilti. Kai bitės skraido ore, prie garsų, kurie pasidaro stigmose, prisideda dar sparnų plazdenimo garsai.

Oro maišai. Trachėjos įeina į oro maišus (53 ir 59 pav.). Didžiausi 2 oro maišai yra pilvelyje. Dvi poros mažesnių maišų yra krūtinėje ir 1 pora yra galvoje. Šitie maišai tarpusavyje sujungti atskirais oro takais.

Oro takai. Iš maišų oro takai eina į visas kūno puses, vis labiau ir labiau šakodamiesi plonesnėmis ir plonesnėmis šakelėmis. Savo ploniausiomis, kaip plaukeliais, šakelėmis jie prieina prie visų kūno dalelių ir atneša oro (86 pav.). Pasigaminusi angliarūgštė grįžta į maišus ir išmetama pro trachėjas bei stigmas lauk.

Kaip bitė kvėpuoja?

Oras, pro stigmas įtrauktas j oro maišus, spaudimu nuvaromas Į kūno gilumas ir į galvos oro maišus.

Iškvėpuojant iš kūno išeina oras pro krūtinines 3 stigmų poras. Pirmoji stigmų pora yra didžiausia. Ji savo plotu beveik lygi pusei visų pilvelio stigmų (54 pav., 1). Trečioji krūtinės stigmų pora taip pat didesnė už pilvelio stigmas (54 pav., 3). Antroji krūtinės stigma beveik tokio pat didumo, kaip pilvelio stigmos.

Per minutę bitė orą paima ir išleidžia apie 150 kartų. Ypač smarkiai kvėpuoja, kai rengiasi lėkti. Prieš lėkdama ji pritraukia oro pilnus oro maišus, kad būtų lengviau lėkti. Jei bitė būtų žmogaus didumo, tai ji oro sunaudotų daugiau, negu sunaudoja žmogus.

Augindama perus, siūdama korius bei perdirbdama nektarą į medų, 15 000 bičių šeima, esant 30—35° temperatūrai, kas valandą sunaudoja apie 20 litrų oro ir pagamina apie 60 litrų angliarūgštės ir apie 1/3 litro vandens.

Žiemos metu tokio pat stiprumo bičių šeima kas valandą sunaudoja apie 4 litrus oro ir pagamina apie 830 cm3 angliarūgštės bei 1 g vandens, o per visą žiemą kvėpuodama bičių šeima pagamina apie 4 litrus vandens. Dėl to ir drėgmė avilyje atsiranda.

Vasaros metu per parą alsuodamos bitės pagamina apie 8 litrus vandens. Be to, daug vandens pagamina alsuodami augantieji vikšreliai ir išgaruojąs iš skysto medaus vanduo. Kad vasarą avilyje nebūtų perdaug drėgna, bitės avilį vėdina. Kai nepavyksta gerai išvėdinti, dauguma bičių iš avilio išeina ir sugula ant priešakinės avilio sienos arba susimeta po dugnu.

Vėdindamos avilį, bitės pašalina ne tiktai vandens garus, bet ir angliarūgštę.

Bičių perai (vikšreliai) taip pat smarkiai alsuoja. Vikšreliai vieno rėmo plote (apie 7000 vikšrelių), esant 35°C temperatūrai, kas valandą sunaudoja apie 1300 cm3 oro ir pagamina apie 1080 cm3 angliarūgštės.

Kuo bitė sunkesnį darbą dirba, tuo smarkiau alsuoja. Pavyzdžiui, ramiai tupinti bitė per minutę padaro nuo 120 iki 145 įkvėpimų. Sargybinė bitė lakoje padaro 130—155 įkvėpimus. Bitė, parlėkusi su medaus našta, daro 135—175 įkvėpimus. Kai bitės avilį vėdina, tai daro 170—224 įkvėpimus.

Komentuoti