Situacija Lietuvos bitynuose  

Dr. Jurgis Račys, Diana Tamašauskienė
LŽI Bitininkystės sektorius

2006 ir 2007 m., gavę lėšų iš ES „Bitininkystės sektoriaus paramos“ fondo bei Lietuvos žemės ūkio ministerijos, vykdėme Lietuvos bitynų monitoringą. Kiekvienoje apskrityje „burtais“ rinkomės rajoną, o jame seniūniją. Seniūnijose stengėmės aplankyti visus bitynus - ir mažus ir didelius iš viso 220. Pasitaikė, kad ne visuomet namuose rasdavome bityno savininką ar kompetetingą šeimos narį galintį suteikti pilną informaciją (atsakyti į visus pateikiamos anketos klausimus). Deja, buvo keletas bitynų apie kuriuos iš viso informacijos neturime. Priimdami domėn, kad Lietuvoje yra apie 11 000 bitynų, galime teigti, kad aplankytieji bitynai sudaro apie 2% visų bitynų. Remiantis tikimybių teorija, galime teigti, kad turimi duomenys kokiu tai tikslumu atspindi realią situaciją (jei duomenų būtų daugiau - tikslumas būtų didesnis).
Situacija pagal bitynų savininkų amžių: tik 2 bitininkai iki 20 m. 0,9 %, 20...30 m. 2,3 %, 30...50 20,2 %, o virš 50 metų didžioji dauguma 76,6 %.

Bitinikų kiekis pagal amžiaus grupes

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 4.01 (SP-1) or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

Jaunesnieji nebepakeis Anapilin išeinančių senolių, kurie jau dabar, sulaukę garbingo amžiaus dejuoja, kad kasmet vis sunkiau prižiūrėti biteles, kad nėra kam perleisti bitynų.
Bitininkavimo stažas ne visuomet priklauso nuo bitininko amžiaus, sutikome bitininkauti pradėjusių ir pensinio amžiaus bičiulių. Bitininkaujančių iki 5 m. rasta 11 bitininkų 5,0 %, 10...20 m. daugiausia 28,9%, o 48 bičiuliai (22%) su bitutėmis bendrauja virš 40 metų.

Bitinikų kiekis pagal bitininkavimo stažą

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 4.01 (SP-1) or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

Dauguma bitininkų turi vidurinį arba specialų vidurinį išsilavinimą 50,2%, 18,8%, aukštąjį, 29,6 % pradinį - nepilną vidurinį. Aplankyti tik 3 bitynų savininkai dalyvavę mokymo kursuose pagal bitininkavimo programas.
Analizuojant 2007 m. apklausos duomenis nustatyta, kad bitynų produktyvumas didžia dalimi priklausė nuo bitininkavimo stažo: pirmus-antrus metus bitininkaujantiems bičiuliams nepavyko prisukti daugiau kaip po 20 kg medaus iš šeimos, 3...5 metų patyrimą turintys 8 bičiuliai suko iki 20 kg, 3 po 30 kg ir vienam pasisekė prisukti iki 40 kg. Daugiausia medaus prisuko 10...20 metų bitininkaujantys bičiuliai: 26 po 20 kg, 26 po 30, 5 po 40, 3 po 50 ir 2 po 60 kg iš šeimos. Paanalizavę 1 lentelės duomenis matysime, kad džiaugtis geru bitininkavimu negalime- beveik pusė 49,1% bičiulių prikopia tik iki 20 kg medaus iš šeimos. Bičiuliai, prikopiantys po 40...70 kg iš šeimos lyg ir sako: galima ir reikia bitininkauti geriau.  

1 lentelė

Bitininkavimo stažas, metais

Bitininkų skaičius (2007 m.)  

medaus (iki) kg iš šeimos  

20   30   40   50   60   70  
2   11 0 0 0 0 0
2…5 8   3 1 0 0 0
5…10 24 6 1 0 0 0
10…20 26   26 5 3 2 0
20-30 12   15 3 1 0 2
30-40 9   7 0 1 1 1
Virš 40 18   21 5 1 0 0
Viso 108   78 15 6 3 3
% 49,1   35,0 6,8 2,73 1,36 1,36

Bitinikų pasiskirstymas pagal vidutinį prikopiamo medaus kiekį

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 4.01 (SP-1) or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

49,3 % bičiulių bitininkauti padeda šeimos nariai, 49,8 dirba be pagalbininkų ir tik 0,9 % darbymetyje kviečiasi talkininkus. 60,4 % bitininkų pensininkai, 19,8 % dirba, 15,9% ūkininkauja, 1,3 % moksleiviai. 26,4 % bičiulių bitininkavimas yra papildomos, o 2,1 % pagrindinės pajamos, 40,7% tai hobi. Ketvirtadalyje bitynų (25,8%) laikoma po 3...5 bičių šeimas, 6...10 šeimų turi 23,0 %, 11...20 20,7 %, 21...30 6,5 %, 31...50 6,0 %, 51...70 2,8 %, 71...100 2,3%, o virš šimto 101...150 0,9 % bitynų.

Bitynų kiekis pagal laikomų bičių šeimų skaičių   

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 4.01 (SP-1) or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

 Tenka tik apgailestauti, kad 63,1 % bitynų laikoma nežinomos kilmės mišrūnės, dažniausia vadinamomis „vietinėmis“. 21,6% bičiulių kas keletą metų įsigyja Krajinos rasės (21,6 %) ar Bakfasto (7,4 %), Kaukazo (5,3%) vaisingų ar nevaisingų motinėlių, bet panaudoja jas tik bityno dalyje. Kas metai motinėles keičia 3,2 %, kas dveji19,1 %, kas 3 metai 8,0 % bičiulių. Gaila tų bičiulių 64,9 %, kurie motinėlių visai nekeičia, leidžia bitėms motinėles pasikeisti pačioms. (tai viena mažo bitynų produktyvumo priežasčių).
Net 72,5 proc. (P 81,2) bitininkauja daugiau kaip 10 metų. Iš jų iki 20 m. - 27,5 proc., virš 40 m. - 24,2 proc. Dviejų metų stažą turi tik 6 proc. bitininkų. Daugiausia bitininkų virš 50 m. - 81,9 (P 65,2), iš jų pensininkų - 65,8 proc.(P 50,7). Vidutinio amžiaus bitininkų (30-50 m.) - 15,4 proc. (P 30,4). Jaunų bitininkų iki 30 m. - tik 2,7 proc. (P 4,3). Didesnė dalis bitininkių turi vidurinį ar spec. vidurinį išsilavinimą (45,8 proc.), aukštąjį išsilavinimą turi 20,8 proc. (P 15,9), iš jų 5 bitininkai yra įgiję bitininkystės specialybę (3,5 proc.) arba išklausę bitininkystės kursus (1,4 proc.). Nemaža dalis bitininkų neturi vidurinio išsilavinimo (32,6 proc.). 20 proc. bitininkų yuri nuolatinį darbą, 11 proc. ūkininkauja (P 27,5), 1,9 proc. dirba nepilną darbo dieną. Savo bityne dažniausiai dirba tik vienas bityno savininkas (53,5 proc.). Šeimos nariai, talkinantys bitininkui sudaro 45,1 proc. Vasaros metu medui sukti samdosi talkininkus tik 2 bitininkai (1,4 proc.).
Į klausimą - „Bitininkavimo tikslas” - 40,5 proc. bitininkų atsakė, kad tai yra jų hobis (50,7). 35 proc. - aprūpina medumi šeimą P 27,5), 22,4 proc. nurodė, kad bitininkauja dėl papildomų pajamų šeimos biudžetui (P 50,7) ir tik 4 bitininkai (I,7 proc.) nurodė, jog bitininkystė yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis (P 4,3).
Nuo 50 iki 100 bičių šeimų turintys bitininkai sudaro tik 3,4 proc. (P 2,8) bitininkų (iš viso 5 bitininkai). Turinčių virš 100 b.š. aplankytuose bitynuose nebuvo. Daugiausia bitininkų laiko iki 10 b.š. (65,,5 proc.), iki 20b.š. - 18,9 proc. (P 24,6), iki 30 b.š. - 5,4 proc., iki 50 - 6,8 proc.
Didesnė bitininkų dalis bitininkauja su bitėmis mišrūnėmis (69,2 proc.- P 60,9), kurias dažnai vadina „vietinėmis” bitėmis. Tai rodo, jog bitininkams trūksta kvalifikacijos ir supratimo apie bičių veisles. Likusieji bitininkai (30,8) nurodė laikomų bičių rases. Iš jų 17,8 lako Krajinos bites. 6,5 proc - Bakfasto, 4,9 proc. - Kaukazo kalnų pilkasias, 1,1 proc. - Karpatų ir tik 0,5 proc. Italijos rasės bites.
Motinėles keičia kiekvienais metais tik 4 bitininkai (2,4 proc.), kas antrus metus - 16,1 proc. bitininkų, kas trejus - 7,7 proc. Taigi sistemingai keičia motinėles kas 1-3 metus 26,2 proc bitininkų (P 36,2). Tai maždaug tie bitininkai, kurie žino, kokios rasės laiko bites. Net 70, 8 proc. (P63,8) nurodė, jog bitės motinėles pasikeičia pačios. Tai antras rodiklis, rodantis bitininkų kvalifikacijos trūkumą. 22,3 proc bitininkų nurodė, jog jie perka apvaisintas arba neapvaisintas motinėles, 5,1 proc. užsiaugina patys, 4,6 proc. keičia spietiminėmis.
Net 54 proc. bitininkų nurodė, jog jie išsuka per vasarą tik iki 20 kg/b.š., 30 proc. - iki 30 kg, 5 proc. - iki 40 kg ir 5,1 proc. - nuo 40 iki 60 kg iš bičių šeimos. Žiedadulkes renka tik 7,9 proc., bičių duonelę - 16,5 proc., pikį - 27 proc. bitininkų. Daugiausia bitininkų medų parduoda ”iš namų” - 43,4 proc. (P 73,9), visiškai neparduoda, o palieka savo šeimos reikmėms - 42,8 proc. (P 20,3), turguje realizuoja medų 13,2 proc. bitininkų (P 17,4).
Net 80,6 proc. bitininkų medų suka senais cinkuotos skardos medsukiais (P 71,5), 16,3 proc. - pagamintais iš aliuminio skardos ir tik 4,7 proc. - pagamintais iš nerūdyjančio plieno. Specialiose tam tikslui skirtose patalpose medų suka 29,4 proc. bitininkų (P 30,4), gyvenamose patalpose - 59,4 proc. (P 63}, ūkiniuose pastatuose (garaže) - 10,5 proc. bitininkų. Taigi net 69,9 proc. bitininkų medų suka patalpose, kurios neatitinka veterinarijos ir higienos reikalavimų.
Daugiausia bitininkų (98,5 proc. - P 92,8) bitininkauja stacionariuose bitynuose Dadano tipo šešiolikarėmiuse aviliuose su viena medude (76,3 proc. - P 78,3). Tik 1,5 proc. (2 bitininkai) bites veža į medinguosius augalus. Aviliuose su dviem medudėm bitininkauja tik 6,7 proc. bitininkų. Daugiaaukščiuose aviliuose (polistireniniuose, mediniuose ir kt.) bitininkauja tik 4,5 proc. (P 4,3). Didesnė dalis avilių seni, virš 15 metų (55,8 proc. - P 70). Bitidėse laikomos iš visų apklaustų bitynų tik 55 bičių šeimos. Daugiausia bičių laiko prie namų (83,6 proc.).
Pagrindinės bičių ligos, kurias bitininkai sugebėjo pastebėti, tai amerikinis puvinys (2,.6 proc. - P8,8), kalkiniai perai (3,7 proc. - P20,3). Net 94,9 proc. bitininkų, nurodė, jog jie bites gydo nuo varozės akaricidų juostelėmis (88,6 proc. - P 84,1) arba dūmina (8,6 proc.) vieną kartą rudenį, išsukus medų (gaila, trūksta konkonkrečių datų. - Red.). Tik 2 bitininkai nurodė, jog jie bites gydo pavasarį ir rudenį. Skruzdžių rūgštimi bites gydo tik 4 bitininkai (2.6 proc.). 2006 metų rudenį iš viso žuvo 1818 bičių šeimos, 2007 m. pavasarį - 1674 b. š.
Nesantys bitbininkų draugijų ir LBS nariais nurodė 61,8 proc. bitinikų, priklauso bitininkų draugijoms - 27,6 proc. (P 50,7). Šis procentas koreliuja su kitai rodikliais, kurie liudija apie geresnę bičių priežiūra draugij7 nari7 bitynuose (pvz., keičia motinėles ir kt.), todėl galima tvirtinti, jog bitininkai, priklausantys bitininkų draugijoms, yra labiau apsišvietę, geriau prižiūri bites, pažangiau bitininkauja, negu likusieji bitininkai (didžioji dauguma). Jie lanko draugijų ir LBS organizuojamus seminarus, Iš ES paramos lėšų finansuojamus mokymus, skaito literatūrą daugiausia lietuvių kalba - 79,6 proc. (P 79,7), rusų kalba - 12,5 proc. (P 26,1), anglų - 1,3 proc. (P 00) Skaito ”Bičių avilį” - 3,9 proc., ”Lietuvos bitininką” - 3,7 proc., ”Pčelovodstvo” - 3,2 proc., ”Bitutę ratuotą” - 2,3 proc. 
Išvados (bitininkavimo trūkumai):

  1. bitininkaujama su nežinia kokios kartos bitėmis mišrūnėmis (69,8 proc.); 

  2.  visiškai nekeičiamos motinėlės (70,8 proc.); 

  3. medus sukamas senais cinkuotais medsukiais (80,6 proc.) gyvenamose arba ūkinėse patalpose (69,9 proc.); 

  4. bitininkauja Dadano tipo aviliuose su viena medude (76,3 proc.);

  5. bites gydo akaricidais tik vieną kartą rudenį, išsukus medų (98,9 proc.) , dažnai pavėluotai; 

  6. nepriklauso bitinikų draugijoms (61,8 proc.); 

  7. nesidomi bitininkystės naujovėmis, neskaito literatūros, bitininkauja senais pasenusiais metodais (85,8 proc.). 

Visą tai liudija apie bitininkų kvalifikacijos trūkumą. Bites daugiau laikomos dėl medaus, negu tinkamai prižiūrimos, prisilaikant elementarių bitininkavimo reikalavimų. Plintant naujoms bičių ligoms (virusams, naujai nozemozės formai), reikia tikėtis, kad bičių žūtis artimiausiais metais gali pasiekti JAV ir Pietų Europos lygį.

‡ Lithuania on line

Tinklapio autorius

Pakeitimai 2008.01.06
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas
Griežtai draudžiama BITININKE paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti BITININKĄ  kaip šaltinį.
Copyright © 2004  "AJ Studija"