BIČIŲ ŠEIMŲ PARUOŠIMAS MEDUNEŠIUI. STIPRIŲ ŠEIMŲ IŠAUGINIMAS

Dr. Jurgis Račys
Lietuvos žemdirbystės instituto Bitininkystės sektoriaus vedėjas

Lietuvos žemdirbystės institute (LŽI) atlikti tyrimai, kokiais būdais galima paskatinti bites anksti sustiprėti ir geriau išnaudoti pavasarį žydinčių augalų medunešį. Tyrimams buvo parengtos šešios vienodo stiprumo Dadano tipo aviliuose laikomos bičių šeimų grupės. Keturių grupių (variantų) bičių šeimos turėjo pirmos kartos Kaukazo - Krainos rasių motinas - mišrūnes. Vienoje grupėje su tokiomis pat motinomis laikytos dvi šeimos viename avilyje. Šeštos grupės šeimos turėjo grynarases Krainos motinas. Tik vienoje grupėje buvo stengiamasi rudenį pamaitinti bites laiku (MR). Pirmoji - kontrolinė grupė, kaip ir kitos, prižiūrėta kaip įprasta: suvėluojant rudeninį maitinimą 2-3 savaitėmis (K), antroji grupė pavasarį, nors ir turėjo pakankamai maisto, papildomai maitinta 10% cukraus sirupu, praturtintu pienu bei jūros druska (MP). Ketvirtoji grupė (C) prižiūrėta kaip ir kontrolinė, tik jai duotos anksti pavasarį pradedančios perus auginti Krainos motinos. Nuo šių grupių priežiūra nesiskyrė bičių šeimos, kurių lizdai po apsiskraidymo šildyti elektra, pajungiant 10 W galingumą (E). Šeštoji grupė, kaip minėta, po dvi šeimas viename avilyje (D). Ketverių metų tyrimo duomenys pateikti lentelėje.

Priemonių, skatinančių pavasarinio medunešio išnaudojimą, įvertinimas Dotnuva, 1996-1999 m.

100,0
 Grupė Surinko medaus, kg Sunaudojo maisto per žiemą

Tiriamo būdo
ekonominis
efektyvumas,
Lt/metams

pavasarį Iš viso
kg % kg % kg %
K 3,6 100,0 16,2 100,0 9,4 0
MP 2,3 62,0 20,8 128,2 10,7 113,2 49,4
MR 3,9 107,9 22,0 135,2 9,0 95,3 78,6
C 7,2 198,2 30,2 186,1 9,9 104,9 178,0
E 3,9 107,0 22,7 139,6 10,8 114,7 72,8
D 3,4 93,8 25,8 158,7 17,1 180,9 47,4

K - kontrolė;  MP - skatinamasis maitinimas pavasarį;  MR - savalaikis maitinimas rudenį; C - Krainos rasės bitės;
E - pavasarinis lizdų šildymas elektra;  D - dvi šeimos viename avilyje.

Tyrimų duomenys rodo, kad didžiausią ekonominį efektą davė ir daugiausia medaus pavasarį bei per visą sezoną surinko bičių šeimų grupė su Krainos rasės motinomis. Iš šio tyrimo galima daryti išvadą, kad paprasčiausias būdas padidinti bityno rentabilumą - bitininkauti Krainos rasės bitėmis. Šis teiginys prieštarauja prieš 10 - 15 metų atliktiems tyrimams, kur buvo nustatyta, kad vidurio Lietuvoje produktyviausios bičių šeimos, kurių motinos Kaukazo - Krainos pirmos kartos mišrūnes. Tai aiškinama pasikeitusiomis medunešio sąlygomis - nebeliko raudonųjų dobilų sėklinių pasėlių, iš kurių „Kaukaziškų" genų, o tuo pačiu ir ilgesnį liežuvėlį turinčios bitės prinešdavo beveik pusę surenkamo medaus. Dabartinius medinguosius papildė žieminiai ir vasariniai rapsai, kurių nektarą visų rasių bitės noriai renka.
Po pirmo lizdų apžiūrėjimo ir dugnų išvalymo būtina lizde palikti korių tiek, kiek bitės jų aptupia. „Bedugnių" avilių dugnai uždengiami. Šiuo laikotarpiu bičių prieaugis avilyje nedidelis - išmiršta senosios bitės, jaunų išsirita ne ką daugiau. Norint išvengti palankių sąlygų askoferozei plisti sudarymo (ascosfera apis grybas vystosi esant 22-36°C temperatūrai), lizdą plėsti galima tik tada, kai dalis bičių apsigyvena už diafragmų. Jeigu prieš dešimt metų rekomenduota pirmą kartą lizdus plėsti pasiūtais koriais, tai dabar, stengiantis išvengti ligų, jau pavasarį rekomenduojama lizdus plėsti naujais, nepasiūtais koriais. Pavasarinį medų bitės tvarkingai supils ir užakiuos, kai lizde joms užėmus 10 -12 korių bus uždėta 5-8 pusrėmių medudė arba standartinėje medudėje dalis rėmelių (5-8) bus atskirta aklina diafragma. Daugiaaukščiuose aviliuose po pirmo šeimų apžiūrėjimo tikslinga sukeisti vietomis pirmąjį aukštą su antruoju.
Pavasarį nusilpusias šeimas reikia prijungti prie normaliai peržiemojusių stiprių šeimų. Dvi ar daugiau silpnų šeimų jungti į vieną neracionalu.
Po sodų bei kiaulpienių žydėjimo bičių šeimos būna sustiprėję ir, jei tuo metu yra žydinčių medingųjų augalų, dažnai išspiečia. Šį laikotarpį tikslinga išnaudoti naujų šeimų sudarymui. Iš dviejų ar trijų šeimų geriausia pavakary į naują arba dezinfekuotą avilį sukeliami 4 koriai su perais ir 2 su maistu. Koriai perkeliami su bitėmis. Pravartu dar papildomai į naują šeimą įkratyti 2-3 korių bites. Šeima greičiau sustiprės jai įdavus vaisingą motiną. Taip paruoštos šeimos išvežamos į kitą bityno skyrių, esantį ne arčiau kaip už 5 km. Naujos šeimos nepervežus į naują vietą, bitės darbininkės grįš į savo avilius, naujoje šeimoje nebus balanso tarp jaunų bičių ir bičių, dirbančių lauko darbus.
Pavasarį, o kartais ir vasaros metu bičių šeimose žūsta, nes dėl nepakankamo apvaisinimo sutranėja bičių motina. Pavasarį traninė šeima jungiama prie normalios. Davus vaisingą motiną, traninę šeimą ištaisyti retai kada pavyksta. Bendra taisyklė - sutranėjusiai šeimai motiną galima duoti, netaikant kitų priemonių, kai lizde dar yra besiritančių perų, jaunų bičių. Nesant perų, tokiai šeimai iš kitos duodama besiritančių perų. Po 3-5 dienų narvelyje galima duoti vaisingą motiną. Sunkiau ištaisyti tas šeimas, kurioms, netekus motinos, kiaušinėlius pradeda dėti bitės. Šeimos taisomos remiantis dviem principais: iškratant bites iš avilio už bityno ribų - kiaušinėlius dėję bitės neberanda kelio atgal į toje pačioje vietoje pastatytą avilį; arba bites 1-2 paroms palikus visiškai be maisto ir palaikius vėsioje patalpoje.
Vienu ir kitu atveju bitėms duodama motina - geriau vaisinga.
Pavasarinį medų gali surinkti tik anksti sustiprėję bičių šeimos. Stiprios jos bus, jei tokios buvo iš rudens ir gerai peržiemojo. Pavasarį greičiau stiprėja papildomai pamaitintos kandi tešla, cukraus sirupu ir ypač, jei gauna baltymų ir mineralinių priedų. Šiam tikslui labai tinka Rusijoje gaminamas preparatas VESP. Šeimoms sustiprėti padeda papildomas lizdų šildymas elektra naudojant 8 -10 W galingumo šildymo elementus. Paprasčiausias būdas- laikyti pavasarį anksti stiprėjančių rasių bites. Mūsų sąlygomis greičiausiai sustiprėja Krainos rasės ir jos pirmos kartos mišrūnių (ne taip greitai) bičių šeimos.
Daug produkcijos per visus metus gali surinkti tik stiprios bičių šeimos, turinčios daug bičių darbininkių.
Vienas iš būdų priauginti daugiau bičių- bitininkąvimas su dviem ir daugiau motinų viename avilyje (lizde). Bitininkaujant su dviem motinomis, viename avelyje apgyvendinamos dvi šeimos. Kiekviena iš jų turi atskirą laką. Dadano tipo aviliuose lizdas pertveriamas aklina diafragma. Daugiaaukščiuose tam naudotini perskirti pusiau arba atskiri aukštai. Abiems šeimoms dedama bendra medudė arba medaus aukštai. Jie nuo lizdo atskiriami bitine tvorele (Dadano aviliuose nebūtina).
Geri rezultatai gaunami, kai prieš numatomą medunešį sujungiamos dvi šeimos arba stiprios šeimos dar papildomos bitėmis darbininkėmis. Labai stipriose šeimose būna santykinai mažiau bičių, užimtų perų auginimu, daugiau išskrenda rinkti nektaro.

 
‡ Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2008.05.11
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas
Griežtai draudžiama BITININKE paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti BITININKĄ  kaip šaltinį.
Copyright © 2004  "AJ Studija"