>

Nauji komentarai

Kategorijos

Archyvai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Jūs galite paremti BITININKĄ

Paremkite svetainę SMS žinute
Paremkite rinkdamiesi serveriai.lt paslaugas , pasinaudoję šia nuoroda.
Taip pat galite paremti aukodami akimirką savo brangaus laiko - paspauskite ant reklamų.

Pagalba ūkininkams, perkantiems turtą žemės ūkio produktų gamybai

EURASŪkininkai kviečiami kreiptis dėl valstybės pagalbos, teikiamos perkant turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti.
Pagal žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-237 patvirtintas ,,Nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo asmenims, perkantiems turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, taisykles“, pagalba teikiama dalies palūkanų kompensavimui ir/arba dalies turto (ūkinių gyvūnų, pastatų, žemės ūkio paskirties žemės, žemės ūkio technikos) nepriklausomo vertinimo išlaidų kompensavimui.
Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys žemės ūkio valdą ar jos neturintys ir perkantys (su kredito įstaigos kreditu ar be jo) kito žemės ūkio veikla užsiimančio fizinio asmens turtą pirminei gamybai vykdyti.
Teikiamą pagalbą sudaro:
  • dalies palūkanų, sumokėtų už kredito įstaigos kreditą turtui pirminei gamybai vykdyti įsigyti, kompensacija už ne ilgesnį kaip 60 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos;
  • dalies garantinės įmokos kompensacija tuo atveju, kai teikiamas kredito įstaigos kreditas su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija;
  • dalies įsigyjamo turto pirminei gamybai vykdyti nepriklausomo vertintojo vertinimo išlaidų kompensacija.
www.garfondas.lt.
Paraiškos, kai turtui pirminei gamybai vykdyti įsigyti teikiamas kreditas be garantijos arba kredito įstaigos paslaugomis nesinaudojama, forma pateikiama taisyklių 1 priede ir skelbiama Žemės ūkio ministerijos bei NMA interneto svetainėse adresais: http://zum.lrv.lt/ ir www.nma.lt (Dokumentų formos). Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su užpildyta paraiška, išvardyti  paraiškos formoje.
logo_NMA

Komentuoti